Chương trình Hành quân xanh năm 2017 với chủ đề "Thắm tình quân dân" của tuổi trẻ Học viện tại Thái Nguyên


10:07 05/7/2017
60403

Tag:


BÌNH LUẬN