Bộ trưởng Tô Lâm thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh ở Hà Nam


09:07 06/7/2017
18480

Tag:


BÌNH LUẬN