Hướng dẫn cách đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy hệ Dân sự Học viện An ninh nhân dân năm 2017

Quy trình đăng ký 

Học viện An ninh nhân dân là cơ sở đào tạo có bề dày và truyền thống trong đào tạo đại học ngành Luật và Công nghệ thông tin và được Chính phủ xác định là một trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn, an ninh thông tin. Học viện có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm; có khu ăn, ở, sinh hoạt, phòng học, thư viện dành riêng cho hệ Dân sự, đảm bảo các yêu cầu của công tác đào tạo. Sinh viên hệ dân sự ở Học viện ANND vừa được đào tạo kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, vừa được rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, các kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.

Năm 2017, Học viện ANND tiếp tục được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an giao đào tạo đại học chính quy hệ Dân sự Khóa 5 với các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển như sau:

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Luật

52380101_DS

A00, A01, C03, D01

100

2

Công nghệ thông tin

52480201_DS

A00, A01, D01

50

3

An toàn thông tin

52480202_DS

A00, A01, D01

50

         Đối tượng tuyển sinh đại học chính quy hệ dân sự là những thí sinh đã đạt sơ tuyển vào một trong các trường CAND năm 2017.

  Tất cả thí sinh đã đạt sơ tuyển vào một trong các trường CAND năm 2017 nếu có nguyện vọng học đại học chính quy hệ dân sự của Học viện ANND thì có thể đăng ký xét tuyển hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển từ ngày 15/07/2017 đến ngày 23/07/2017 như sau:

1. Xác định thứ tự nguyện vọng xét tuyển

- Thí sinh nào tiếp tục đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ sỹ quan của các trường CAND năm 2017 thì đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ nguyện vọng 2 trở đi.

- Thí sinh trước đây đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ sỹ quan của các trường CAND năm 2017, nhưng hiện tại không còn nhu cầu đăng ký xét tuyển hệ sỹ quan nữa thì có thể đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ nguyện vọng 1 trở đi.

- Một thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào 3 ngành đào tạo hệ dân sự của Học viện ANND theo đúng tổ hợp xét tuyển và nên đặt nguyện vọng ngành muốn học vào thứ tự ưu tiên cao nhất (nếu trúng tuyển chỉ trúng tuyển vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất).

2. Cách đăng ký

- Thí sinh đăng ký thêm mới nguyện vọng hệ dân sự hoặc điều chỉnh thứ tự đăng ký xét tuyển nguyện vọng xét tuyển hệ dân sự mà tổng số nguyện vọng không tăng so với nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì có thể sử dụng tài khoản đăng ký thithptquocgia.edu.vn để thực hiện.

- Thí sinh đăng ký thêm mới nguyện vọng xét tuyển hệ dân sự mà tổng số nguyện vọng lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì thí sinh phải dùng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Phiếu này, thí sinh nộp tại Điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

3. Quy trình đăng ký

            Thí sinh đăng ký xét tuyển hệ dân sự Học viện ANND thực hiện các bước theo sơ đồ sau:

Quy trình đăng ký

                          

Phòng Quản lý đào tạo. 


14:07 12/7/2017
44286

Tag:


BÌNH LUẬN