Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2017)

Lực lượng An ninh nhân dân vững tin dưới lá cờ của Đảng

          Ra đời từ những ngày đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử năm 1945, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân.

          Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng ANND không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh đã xây dựng và bồi đắp nên những giá trị truyền thống sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng: Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; đoàn kết, hiệp đồng; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo và quyết thắng. Niềm tin của lực lượng ANND đối với Đảng xuất phát từ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, những thành tựu to lớn mà Đảng đã mang lại cho dân tộc, cho nhân dân ta trong gần 87 năm qua là những minh chứng hùng hồn và sinh động nhất.

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta hoàn toàn độc lập, nhân dân được hưởng tự do, hạnh phúc; đất nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trở thành nước đang phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; tiềm lực an ninh, quốc phòng được tăng cường; văn hóa, giáo dục, y tế có những chuyển biến tích cực; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… Niềm tin của người chiến sĩ an ninh đối với Đảng còn khởi nguồn từ vấn đề có tính nguyên tắc, đó là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, lực lượng ANND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân.

          Được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, không cám dỗ vật chất nào, không một thủ đoạn thâm độc nào của kẻ thù có thể làm lay chuyển niềm tin vào Đảng, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng. Niềm tin của cán bộ, chiến sĩ hôm nay còn có điểm tựa vững chắc là truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND anh hùng. Niềm tin ấy chính là động lực tinh thần tạo nên sức mạnh và ý chí quyết thắng để người chiến sĩ an ninh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tụy trong công việc, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

          Trong môi trường công tác an ninh đầy cam go và khốc liệt, nếu không có niềm tin đối với Đảng, người chiến sĩ an ninh có thể đã chùn bước, nản lòng khi đứng trước khó khăn hoặc bị sa ngã bởi sự cám dỗ, lôi kéo của kẻ thù. Trước những thủ đoạn tuyên truyền, tác động tư tưởng của các thế lực thù địch, nếu không vững tin vào Đảng thì làm sao người chiến sĩ an ninh có đủ sự tỉnh táo để không mất phương hướng và giảm sút ý chí chiến đấu. Nếu không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì liệu người chiến sĩ an ninh có đủ vững vàng để không dao động, nao núng tinh thần khi đối mặt với những mặt trái trong xã hội?

          Chính nhờ có niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ an ninh một lòng trung thành với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tình hình thế giới và khu vực những năm tới sẽ tiếp tục có những biến động phức tạp, tác động mạnh an ninh quốc gia Việt Nam. Các thế lực thù địch ngày càng gia tăng các hoạt động "diễn biến hòa bình", tác động chuyển hóa, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, chúng đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, đòi "phi chính trị hóa", "trung lập hóa" lực lượng vũ trang với mưu đồ làm mất phương hướng chính trị, giảm sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

          Trong nước, những yếu kém, bất cập của nền kinh tế chưa được khắc phục triệt để; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại... Đó là những yếu tố đã và đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, bản lĩnh và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ lực lượng ANND. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng ANND phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước.

          Để niềm tin ấy mãi mãi bền vững, thực sự là động lực thúc đẩy ý chí và nghị lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lực lượng ANND cần đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là giải pháp cơ bản, góp phần củng cố vững chắc niềm tin cách mạng, lý tưởng chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của người chiến sĩ an ninh. Chỉ có niềm tin chiến thắng, chỉ có thật sự vững tin vào bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, người chiến sĩ an ninh mới một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Tin tưởng vào tương lai của dân tộc. Tin tưởng vào tương lai cách mạng. Có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết, hy sinh". Cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong lực lượng ANND cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giáo dục cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần và quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác an ninh; không ngừng nâng cao giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; xây dựng ý chí quyết tâm, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ.

          Cần làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ âm mưu, tính chất nguy hiểm của chiến lược "diễn biến hòa bình" cũng như ý đồ "phi chính trị hóa", "trung lập hóa" lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, tạo nên sự vững vàng và nhạy bén về chính trị; tăng cường khả năng "miễn dịch" và sức "đề kháng" của cán bộ, chiến sĩ trước sự thẩm thấu, tác động của các quan điểm, tư tưởng chính trị phản động. Quan tâm làm tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bằng những việc làm thiết thực, đầy nghĩa tình đồng đội, góp phần củng cố hậu phương, tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi lý tưởng cách mạng, sẵn sàng phấu đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc. Trước tác động từ những tiêu cực trong xã hội, hay âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ thù, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự làm công tác tư tưởng, giữ vững lập trường và bản lĩnh chính trị của mình. Với niềm tin và lòng tự hào được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Đảng, lực lượng ANND có đủ bản lĩnh và trí tuệ, trách nhiệm và ý chí, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu theo lý tưởng "chỉ biết sống chết vì Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình".

Đại tá, TS. Trần Quang Tám

Trích nguồn: Báo CAND online.


08:07 13/7/2017
57571

Tag:


BÌNH LUẬN