Thông báo dừng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học chính quy Dân sự, ngành Luật

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh 2017, trên cơ sở kết quả tuyển sinh bổ sung đợt 1, hệ dân sự, Hội đồng tuyển sinh Học viện an ninh thông báo:

- Ngành Luật: dừng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ 13h00 ngày 17/8/2017.

- Ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin: Tiếp tục nhận hồ sơ đến hết 17h00 ngày 20/8/2017.

Trân trọng thông báo ./. 

THÔNG BÁO


15:08 17/8/2017
5723

Tag:


BÌNH LUẬN