Đoàn công tác Học viện An ninh tham gia hoạt động thực tế nghiệp vụ trong dịp lễ tại La Vang, Quảng Trị


08:08 24/8/2017
677

Tag:


BÌNH LUẬN