THÔNG BÁO V/v bổ sung thủ tục nhập học của khóa DS5

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thủ tục nhập học của khóa DS5

 

          Ngày 01/9/2017, Học viện ANND đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển hệ dân sự khóa 5. Tuy nhiên, trong Giấy báo nhập học của Học viện chưa có thông báo thủ tục đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự về Học viện. Vì vậy, Học viện ANND thông báo bổ sung thủ tục đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự đối với nam gồm:

  - Bản gốc giấy chứng nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương do Ban Chỉ huy Quân sự địa phương cấp.

  - Bản gốc giấy xác nhận đăng ký vắng mặt hoặc giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự do Ban Chỉ huy Quân sự xã/phường nơi cư trú cấp.

          Học viện đề nghị thí sinh nam đã trúng tuyển vào hệ dân sự khóa 5 của Học viện mang theo hai loại giấy tờ trên để làm thủ tục nhập học vào Học viện. Những sinh viên nam không làm thủ tục di chuyển nghĩa vụ quân sự sẽ tự chịu trách nhiệm, đồng thời sẽ không được xếp vào diện được tạm hoãn nhập ngũ (do địa phương quản lí) kể cả vẫn đang trong thời gian theo học tại Học viện./.         

Nơi nhận:

- Website Học viện (để t/b);

- Lưu: VT, QLĐT;

 

 

SĐT liên hệ: 069.2345542.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Quý Khoát


13:09 07/9/2017
14361

Tag:


BÌNH LUẬN