Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương năm 2017


11:09 20/9/2017
10984

Tag:


BÌNH LUẬN