Quốc hội Khóa XIV thông qua 15 Luật liên quan đến công tác Công an

Quốc hội Khóa XIV tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3 đã thông qua các Luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân, quyền lợi ích hợp pháp của người dân, cá nhân, tổ chức và công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bao gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2017; Luật Đấu giá tài sản năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Cảnh vệ năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; Luật Du lịch năm 2017; Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Luật Đường sắt năm 2017; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

        Cổng Thông tin điện tử Học viện An ninh nhân dân xin đăng tải nội dung cơ bản của 15 luật nêu trên để các đồng chí và bạn đọc được biết nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật và nhiệm vụ của lực lượng công an./.

Tải xuống TẠI ĐÂY

         

          Văn phòng Học viện & Khoa Luật.


08:09 26/9/2017
947

Tag:


BÌNH LUẬN