Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương mở tại Học viện An ninh nhân dân Khoá 12 - 2017


15:09 27/9/2017
52024

Tag:


BÌNH LUẬN