Khẳng định vai trò và những đóng góp của chuyên gia Công an Việt Nam tại Campuchia

 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu chỉ đạo và 

Kết luận Hội nghị

Ngày 25-10, Ban Chỉ đạo Tổng kết Lịch sử, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai 2 công trình Tổng kết Lịch sử (TKLS) trọng điểm gồm “Tổng kết Lịch sử CAND Việt Nam giúp Campuchia (1978-1991); “Tổng kết Lịch sử CAND Việt Nam quan hệ hợp tác với Công an Campuchia (1992-2015) và tổ chức Hội thảo Đề cương sơ bộ Đề tài chính.

Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TKLS chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đại diện Công an 10 tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam- Campuchia; đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Nghiên cứu, Ban Soạn thảo của 8 Đề tài nhánh, 9 Chuyên đề độc lập thuộc công trình Tổng kết. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức về giá trị lý luận, thực tiễn và tính cần thiết phải tiến hành tổng kết toàn diện các mặt công tác Công an Việt Nam giúp Campuchia trong thời gian 1978-1991 và quan hệ hợp tác trong thời gian 1992-2015.

Tại Hội thảo, Viện Lịch sử Công an, Cơ quan Thường trực đã Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nghiên cứu Tổng kết và thông báo phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm. Theo đó, Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TKLS Bộ Công an.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo TKLS Bộ về triển khai 2 công trình TKLS cấp Bộ trọng điểm, Viện Lịch sử Công an là đơn vị chủ trì đã xây dựng Báo cáo Thuyết minh đề tài và Đề cương sơ bộ 2 Đề tài. 

Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười khẳng định: Việc Tổng kết là một yêu cầu lịch sử hết sức cấp thiết, quan trọng nhằm đánh giá khoa học, có hệ thống toàn bộ công tác Công an giúp đỡ, phối hợp hợp tác với Công an Campuchia để khẳng định vai trò và những đóng góp của chuyên gia Công an Việt Nam trong thời gian giúp Bạn bảo vệ thành quả cách mạng, cũng như đảm bảo ANTT của mỗi quốc gia ngày nay.  Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật vận dụng, phục vụ công tác chiến đấu và giáo dục truyền thống cho lực lượng CAND hiện tại và lâu dài.

Khẳng định đây là công trình khoa học trọng điểm của Bộ Công an từ nay đến năm 2020, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười yêu cầu việc đầu tư kinh phí phải tương xứng để đảm bảo cho quá trình thực hiện. 

 

Cơ quan Thường trực công bố các Quyết định, trình bày Kế hoạch tổng kết và phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo.


Đối với 2 đề tài chính, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị phải khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Đề cương Khái quát; tổ chức Hội thảo để góp phần định hướng cho các đề tài nhánh, chuyên đề độc lập khi bước vào biên soạn bản thảo lần cuối. 

Tại Hội thảo, các đồng chí trong Ban chỉ đạo và các đại biểu khách mời đã phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề quan trọng để tổ chức thực hiện, đề cập những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ công trình...

Trích nguồn: Báo CAND online.


09:10 26/10/2017
1097

Tag:


BÌNH LUẬN