Phổ biến, quán triệt các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, thứ 3 trong Công an nhân dân

 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng 

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp -

Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 31/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các Kỳ họp thứ 2, thứ 3 có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác Công an.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, GS.TS Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết, Kỳ họp thứ 2, thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua 15 đạo luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những đạo luật liên quan trực tiếp đến công tác Công an như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước… 

Những đạo luật quan trọng này đã tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Do đó, việc tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp để Công an các đơn vị, địa phương nắm vững và triển khai thi hành, áp dụng các đạo luật này trong công tác Công an.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh lưu ý, sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, thứ 3 và triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có hiệu quả ngay khi các đạo luật này có hiệu lực thi hành. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.


          Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản; TS Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an là các báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Bộ Công an giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của các đạo luật: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết về quá trình xây dựng luật để Công an các đơn vị, địa phương áp dụng thống nhất trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công An.


10:11 01/11/2017
1691

Tag:


BÌNH LUẬN