Để xứng đáng là công bộc của Dân

 

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

70 năm trước, khi viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền thì nhất thiết phải sửa đổi lối làm việc”. Thực tế, đây là nhiệm vụ thường xuyên, khách quan của cách mạng, là quy luật phát triển của đảng cầm quyền.

Cùng với đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng về xây dựng Đảng, về tư cách và đạo đức cách mạng, về vấn đề cán bộ, về cách lãnh đạo…, trong tác phẩm quan trọng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến việc chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác, lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của dân, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân… Đây không chỉ đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng mà còn là sự kế tục, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của một đảng cầm quyền chân chính.

“… Nếu mỗi cán bộ, đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”. Lời huấn thị đó của Bác trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn luôn mang tính thời sự. Thực tế, những “căn bệnh”, những thói hư tật xấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên mà Bác chỉ ra trong tác phẩm Người viết cách đây 70 năm, không khác nhiều so với những biểu hiện suy thoái, những khuyết điểm, hạn chế, lệch lạc... của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đã diễn ra trong nhiều năm qua, được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ; nhất là tác phong làm việc “nói không đi đôi với làm”, quan liêu, xa rời quần chúng, thiếu sâu sát cơ sở, “đánh trống bỏ dùi”, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, khi điện thoại, internet… đến từng phòng, từng bàn làm việc, từng cá nhân, giúp cán bộ nắm bắt nhanh, kịp thời tình hình cơ sở, nhưng nếu lạm dụng sẽ sản sinh ra những cán bộ nặng về “bàn giấy”, quan liêu, ngại đi cơ sở, thiếu sâu sát thực tiễn; không gần dân, hiểu dân, đồng cảm với nhân dân và với cán bộ, nhân viên cấp dưới.  

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân, thậm chí vô cảm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngoài nguyên nhân trực tiếp do tình trạng thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…, còn do không ít cấp ủy, tổ chức đảng xem nhẹ việc giáo dục, uốn nắn, sửa đổi lề lối, tác phong công tác, làm việc của cán bộ, đảng viên, nhân viên ở cơ quan, đơn vị mình.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng “Sửa đổi lối làm việc” bằng nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, hiệu quả. Nhiều hạn chế, khuyết điểm, lệch lạc về lề lối, tác phong công tác của tổ chức, cá nhân đã được chỉ rõ, khắc phục, đẩy lùi và xử lý thích đáng.

Để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi triệt để, hiệu quả hơn những biểu hiện tiêu cực, những thói hư tật xấu trong lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, cùng với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát…, yếu tố hết sức quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự giáo dục, tự đổi mới chính mình; gương mẫu đi đầu trong đổi mới tác phong công tác bằng những hành động, việc làm thiết thực; luôn “tự soi", "tự sửa” trong thực thi công vụ, trong tiếp xúc với nhân dân và trong cuộc sống hằng ngày; thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đó cũng chính là thiết thực học tập, thấm nhuần và thực hiện tốt nhất di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và bộ máy công quyền.    

Trích nguồn: Báo Quân đội nhân dân online.


10:11 01/11/2017
6369

Tag:


BÌNH LUẬN