Sửa đổi Luật CAND để “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”


13:05 04/5/2018
1478

Tag:


BÌNH LUẬN