Bộ Công an kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ.

Sáng 18/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1963 - 18/5/2018). Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo.

Tới dự có đồng chí PGS.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đại diện cho các bộ, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Cách đây tròn 55 năm, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu quan trọng về vai trò của Khoa học kỹ thuật tại Đại hội lần thứ Nhất - Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Từ sự kiện lịch sử này, ngày 18/5 hằng năm được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của KH&CN đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, năm 2014 Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường công tác khoa học Công an trong tình hình mới”. Những năm qua, lĩnh vực KH&CN trong Công an nhân dân (CAND) đã có sự phát triển vượt bậc và đạt được những kết quả quan trọng, góp phàn vào thành công chung của lực lượng CAND...

Tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an nêu rõ, từ kết quả nghiên cứu khoa học nghiệp vụ xã hội và nhân văn trong CAND, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, đồng bộ cho các hoạt động của lực lượng CAND; cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện phương châm, nguyên tắc quan điểm tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, đối sách với các thế lực thù địch và tội phạm.

Thông qua kết quả nghiên cứu khoa học đã giúp các học viện, nhà trường CAND xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống giáo trình nghiệp vụ, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho học viên và cán bộ, chiến sỹ.

Trên lĩnh vực KH&CN, đã triển khai nghiên cứu hàng trăm đề tài có chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Công tác quản lý và thông tin khoa học không ngừng được đổi mới, ngày càng phục vụ tốt hơn việc nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và chiến đấu của lực lượng CAND cũng như và trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

 

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam. 

Tại Hội nghị, các nhà khoa học trong và ngoài Ngành đã tham luận nhiều ý kiến đóng góp cho công tác nghiên cứu KH&CN của lực lượng CAND...

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp của các nhà khoa học, các cộng tác viên khoa học, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý KH&CN trong và ngoài ngành CAND thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, lực lượng làm công tác KH&CN CAND cần nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí của KH&CN, coi KH&CN là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh chiếc đấu, hiệu quả công tác; coi việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KH & CN CAND là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp.

 

Các đại biểu dự buổi Lễ.

          Quán triệt quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, Bộ Công an và các văn bản pháp luật về phát triển KH&CN; KH&CN CAND cần tập trung vào những định hướng cơ bản, chiến lược đảm bảo cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự và bổ sung hoàn thiện biện pháp, đối sách đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm… bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND.

Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý; xây dựng cơ chế, chính sách thiết thực và hiệu quả thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia ngoài lực lượng Công an tham gia nghiên cứu phát triển KH&CN CAND. Mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ KH&CN, Hội đồng Lý luận Trung ương, các trung tâm khoa học lớn của đất nước để tranh thủ trí tuệ và nguồn vốn phục vụ phát triển KH&CN CAND…

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


15:05 18/5/2018
769

Tag:


BÌNH LUẬN