Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND

 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 28/6/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân (CAND) khu vực miền Bắc. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các đơn vị, địa phương…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày những nội dung cơ bản của Đề án và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Việc ban hành các văn bản nêu trên nhằm góp phần củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ; bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng CAND; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật là lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quán triệt về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Theo đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa tội phạm. Việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND đã góp phần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ CAND về nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua Hội nghị, các đại biểu sẽ được trang bị những vấn đề chung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND; nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng và một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trong CAND./.

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


08:06 29/6/2018
1708

Tag:


BÌNH LUẬN