Học viện An ninh nhân dân thông báo mức điểm tiếp nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018

Theo thông báo số 5374/TB-T31-QLĐT, Học viện An ninh nhân dân thông báo mức điểm tiếp nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm  2018 cụ thể như sau:


 

 

 

Phòng Quản lý đào tạo.


15:07 18/7/2018
5521

Tag:


BÌNH LUẬN