Thanh tra Công an nhân dân sơ kết công tác 6 tháng đầu năm


Thanh tra Bộ Công an sơ kết công tác

6 tháng đầu năm.

Chiều 13/8/2018, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác Thanh tra Công an nhân dân (CAND) đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy và cơ quan thanh tra các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh tra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương.

Cụ thể, toàn lực lượng Thanh tra CAND đã tiến hành 92 cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và đột xuất đối với 511 đối tượng thanh tra. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, giúp các đơn vị, địa phương chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa sai phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích, cố gắng của lực lượng Thanh tra CAND trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra trong thời gian tới, từng bộ phận, từng cá nhân được giao nhiệm vụ phải chủ động rà soát lại công việc; tổ chức tốt lực lượng để triển khai các cuộc thanh tra đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đồng thời, lực lượng Thanh tra cần chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng Công an các cấp tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm.

 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao 

Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung tướng Nguyễn Văn Lưu. 


Tập trung thanh tra về công tác cán bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Bảo đảm trong năm 2018 đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ”; đảm bảo phương châm "không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, đáng bệnh nào thì chữa bệnh đó, ung thư thì tiến hành cắt bỏ"' - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra phải giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, thấu đáo, có lý, có tình, củng cố được đoàn kết nội bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài. Chủ động tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm cho hoạt động Thanh tra trong CAND tuân thủ pháp luật. Tập trung rà soát, giám sát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; chủ động tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền quy định chế tài cụ thể đối với những hành vi cản trở, không thực hiện kết luận thanh tra, tạo hành lang pháp lý, đảm bảo các kết luận thanh tra ban hành đều phải được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

* Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an; 04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua../.

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


16:08 14/8/2018
266

Tag:


BÌNH LUẬN