Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trong Công an nhân dân

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại

Hội nghị.

Sáng 28/9/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng, GS,TS. Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo trình bày Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2017 - 2018 và dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019, nêu rõ: Nhìn chung, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cơ bản đã hoàn thành chương trình, nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo đề ra, tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc triển khai những chủ trương mới của Bộ về hướng bố trí lực lượng trong tình hình mới; chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án, dự án của Bộ về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu; thực hiện nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng thiết thực, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; kịp thời triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Công an. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học viên; mối quan hệ phối hợp giữa các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương được tăng cường, nhất là trong việc nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên và học viên các trường. Nề nếp công tác dạy và học cơ bản được duy trì, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt đã tạo được những chuyển biến mới.

Xác định nhiệm vục công tác giáo dục đào tạo của lực lượng CAND trong năm học 2018 - 2019 có rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi các đơn vị chức năng, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường CAND và cán bộ làm công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo; khẩn trương kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của Ngành; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học viên; kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND…

 

Thiếu tướng Bùi Minh Giám trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm học 2018 - 2019.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong năm học 2018 - 2019; những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục trong CAND…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong năm học 2018 - 2019, hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác giáo dục đào tạo của toàn Ngành. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh: Việc đổi mới phải có tính hệ thống, có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng đề cao tính khoa học, tính thực tiễn của hệ thống chuyên ngành đang đào tạo trong CAND đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng. Tiếp tục tập trung kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong CAND theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


15:09 28/9/2018
362

Tag:


BÌNH LUẬN