Khai giảng lớp Tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng cho lãnh đạo cấp Cục và tương đương trong Công an nhân dân năm 2018

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại

buổi Lễ.

Ngày 23/10/2018, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc lớp Tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng cho lãnh đạo cấp Cục và tương đương trong Công an nhân dân năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật dự và phát biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, trong những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, kỷ cương, nề nếp, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu và học viên tham dự lớp Tập huấn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, để công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đảm bảo chất lượng, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chương trình đề ra. Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, tiếp tục triển khai có hiệu quả tại đơn vị mình, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng… 

Trích nguồn: Báo CAND online.


14:10 23/10/2018
369

Tag:


BÌNH LUẬN