Khai giảng lớp Tập huấn điều lệnh, bắn súng quân dụng cho lãnh đạo cấp Cục và tương đương trong Công an nhân dân năm 2018


14:10 23/10/2018
717

Tag:


BÌNH LUẬN