Học viện An ninh nhân dân khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa I- năm 2018

 

 

Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Quý Khoát - Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại lễ khai giảng

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ không tập trung khóa I, mở tại Học viện năm 2018. 

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của lực lượng CAND và năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo trong CAND, ngày 28/12/2017, Ban Bí thư đã có kết luận số 25-KL/TW về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an. Học viện ANND được lựa chọn là một trong 3 cơ sở đào tạo trong CAND vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban tổ chức Trung ương và Bộ Công an tin tưởng giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ Công an. 


Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại

Lễ khai giảng

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đào tạo cao cấp lý luận chính trị, ngay sau khi được giao quyền đào tạo, dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, Bộ Công an và sự giúp đỡ nhiệt tình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện ANND đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho công tác tuyển sinh, đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Học viện đã xây dựng chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị trên cơ sở chương trình khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Bộ Công an, xây dựng các đề cương chi tiết các môn học; biên soạn các chuyên đề đặc thù của ngành Công an; xây dựng quy chế đào tạo; cử giảng viên, cán bộ quản lý tham gia tập huấn về đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, theo đúng các quy định hiện hành.

Lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị Khóa I hệ tập trung niên khóa 2018-2019 và lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa I hệ không tập trung có hơn 100 học viên là cán bộ Công an các đơn vị địa phương, giảng viên, giáo viên các Học viện, trường CAND; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố thuộc khối An ninh. Mục tiêu của các lớp học này là đào tạo cán bộ Công an có trình độ Cao cấp lý luận chính trị theo quy định hiện hành; giúp học viên nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, năng lực tư duy, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời kỳ mới. Các lớp học được đào tạo theo chương trình mới nhất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Thời gian đào tạo lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung là 8 tháng và lớp không tập trung là 18 tháng.

 

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng

Để hoàn thành tốt khóa học, lãnh đạo Cục đào tạo Bộ Công an đề nghị Học viện ANND cần bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định của Trung ương, của Bộ Công an và các đơn vị hữu trách liên quan đến việc tổ chức đào tạo lý luận chính trị. Các đơn vị quản lý giảng dạy của Học viện cần không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 

Học viện cũng cần bố trí những giảng viên có trình độ, kinh nghiệm tham gia giảng dạy để học viên có thể tiếp thu tốt nhất. Các cán bộ học viên tham gia lớp học cũng cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ mục tiêu của khóa học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo. Đặc biệt, sau khi kết thúc khóa học, các học viên  cần phải chủ động vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn chiến đấu trong quá trình công tác tại các đơn vị, địa phương.

Trích nguồn: Báo CAND online.


14:11 15/11/2018
686

Tag:


BÌNH LUẬN