Khai giảng Khóa I đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị mở tại Học viện An ninh nhân dân năm 2018

 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Quý Khoát –

Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Quyết định số 3847/QĐ-BCA-X11 ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho Học viện An ninh nhân dân (ANND) năm 2018.  Ngày 28/11, Học viện ANND đã tổ chức Lễ khai giảng khóa I đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị mở tại Học viện. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Quý Khoát – Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi Lễ.

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng

Tham dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học An ninh,  lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cùng toàn thể học viên lớp học.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Quý Khoát – Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ CAND là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các chức danh lãnh đạo, chỉ huy, chức danh nghiệp vụ trong CAND.

Khóa I đào tạo hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị của Học viện ANND gồm 02 lớp với tổng số 151 học viên. Nội dung đào tạo theo Chương trình hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng CCLLCT do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-BCA-X02 ngày 16/8/2018 trên cơ sở khung chương trình đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thời gian đào tạo các lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung là 06 tháng, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2019.

Mục tiêu của các lớp học là cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn nhằm hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị của người cán bộ CAND; đào tạo cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng; vận dụng kiến thức đã học để lãnh đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ mới.

Phòng CTĐ, CTCT & CTQC.


08:11 30/11/2018
521

Tag:


BÌNH LUẬN