Đảng ủy Phòng Quản lý học viên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm học 2017 – 2018 và triển khai chương trình công tác năm học 2018 – 2019.


08:12 11/12/2018
394

Tag:


BÌNH LUẬN