Học tập và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong một số Đảng bộ thuộc Đảng ủy Công an Trung ương

 

Đại tá Trần Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 11/12/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Đảng ủy các Cục: Đối ngoại; Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch và tài chính; Thanh tra tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng trong Công an nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 101, ngày 26/11/2018 và theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt trong toàn lực lượng Công an nhân dân; giúp cán bộ, chiến sỹ nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động trong Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, trên cơ sở đó các Đảng bộ bộ phận, các Chi bộ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung quan trọng được Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quyết định thông qua gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.Đồng chí Nguyễn Đức Hà trực tiếp quán triệt các nội dung quan trọng được Hội nghị

Trung ương 8, khóa XII của Đảng quyết định thông qua.

 

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.13:12 12/12/2018
485

Tag:


BÌNH LUẬN