“Cán bộ Công an phải trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”


09:03 26/3/2019
921

Tag:


BÌNH LUẬN