Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học của Học viện An ninh nhân dân triển khai công tác năm học, hưởng ứng kỷ niệm 50 năm đào tạo đại học

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật

nghiệp vụ Công an mở tại Bệnh viện Y học cổ truyền

Ngày 06/09/2019, phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học - Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm học 2019 - 2020. Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện tới dự và chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Học viện, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản lý học viên, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện và toàn thể lãnh đạo, cán bộ phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học (QLĐT hệ VLVH). Đồng chí Thượng tá, TS Trần Lệ Thanh - Phó trưởng phòng phụ trách phòng QLĐT hệ VLVH báo cáo kế hoạch triển khai công tác năm học 2019 - 2020 của đơn vị. Trong đó, nổi bật là: Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, quản lý kế hoạch, lịch giảng dạy, quản lý đào tạo, quản lý học viên.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Giám đốc Học viện đã quán triệt những nội dung trọng tâm về công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên; khẳng định chủ trương, quan điểm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý, giáo dục học viên, đặc biệt là học viên các lớp liên kết với Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo phòng QLĐT hệ VLVH cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2019 - 2020 đạt hiệu quả cao.

Ngay trong những tuần đầu tháng 9 năm 2019, đẩy mạnh thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm đào tạo Đại học của Học viện, phòng QLĐT hệ VLVH khẩn trương triển khai mọi mặt công tác. Trong đó, Phòng đã tham mưu cho Ban Giám đốc để chiêu sinh, tổ chức khai giảng nhiều lớp VLVH tại các đơn vị địa phương và tại Học viện. Đơn vị cũng đã hoàn thành việc xây dựng Quy chế tuyển sinh đại học hình thức VLVH, Quy chế làm việc của đơn vị, tăng cường kiểm tra công tác giảng dạy, học tập và thi kết thúc học phần tại các lớp đào tạo hình thức VLVH. Đặc biệt, Phòng triển khai kiểm tra toàn bộ hồ sơ công tác chuyên môn của các cán bộ, đảm bảo công tác lưu trữ đầy đủ, khoa học, hiệu quả.

 

 

Toàn cảnh công tác kiểm tra hồ sơ lưu trữ

Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, phòng QLĐT hệ VLVH quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020. Đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ; đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra./.

Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học.


16:10 03/10/2019
1376

Tag:


BÌNH LUẬN