Đào tạo chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia – Dấu mốc quan trọng của 50 năm đào tạo đại học Học viện An ninh nhân dân

 

Giảng viên Khoa NV6 đưa Học viên chuyên ngành QLNN về ANQG thực tế học tập tại Bắc Ninh

Trong 50 năm đào tạo đại học của Học viện ANND nói riêng, ngành Công an nói chung, việc điều chỉnh ngành, chuyên ngành đào tạo, nhất là mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ ANQG luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Ban Giám đốc Học viện. Vì lẽ đó, việc mở mã ngành QLNN về ANTT, chuyên ngành QLNN về ANQG đào tạo tại Học viện ANND là một tất yếu khách quan để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực quản lý có trình độ đại học phục vụ việc tổ chức thực hiện chức năng QLNN về ANQG.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngay từ năm 2007, Học viện ANND đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc mở chuyên ngành QLNN về ANQG. Học viện đã báo cáo Bộ và thành lập Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước về ANQG (nay là Khoa QLNN về ANQG), xây dựng đội ngũ giảng viên, tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, xây dựng chương trình đào tạo và các điều kiện cần thiết khác.

Năm 2015, sau khi đề án mở mã ngành đào tạo đại học QLNN về ANTT được phê duyệt, chuyên ngành QLNN về ANQG đã chính thức được tổ chức tuyển sinh và đào tạo tại Học viện ANND. Từ đó đến nay, Học viện ANND tổ chức tuyển sinh và đang đào tạo cho 3 khóa học viên chính quy chuyên ngành QLNN về ANQG. Là chuyên ngành mới, nên công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành QLNN về ANQG thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện ANND, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong công tác tổ chức đào tạo, hoàn thiện chương trình, nội dung giảng dạy để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Nhờ đó, công tác đào tạo đại học chuyên ngành QLNN về ANQG đã bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Học viên chuyên ngành QLNN về ANQG được trang bị kiến thức quản lý bài bản, chuyên sâu về nghiệp vụ QLNN về ANQG và các kiến thức liên quan cần thiết.

Quá trình tổ chức đào tạo, Học viện đã luôn chú trọng gắn kết lý luận với thực tiễn, bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa thời lượng giảng lý thuyết với thời lượng thực hành, thực tập, các hoạt động sau giảng như thảo luận, xemina, báo cáo thực tế, tham quan kiến tập, câu lạc bộ nghiệp vụ… Bên cạnh hoạt động học tập theo chương trình đào tạo, học viên còn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học với mục tiêu trang bị tư duy, phương pháp luận khoa học, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo, bắt nhịp được yêu cầu của thực tiễn sau khi tốt nghiệp. Đi đôi với các mặt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Học viện cũng luôn quan tâm đến công tác quản lý, giáo dục học viên chuyên ngành QLNN về ANQG trên cơ sở phối kết hợp tốt giữa khoa chuyên ngành và các phòng chức năng. Học viện cũng đã chú trọng trang bị những kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành QLNN về ANQG như: kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thu thập sử lý thông tin quản lý, kỹ năng giáo tiếp công vụ, kỹ năng tham dự hội họp, tiếp công dân,… giúp hình thành  ở học viên những phẩm chất đạo đức công vụ gắn với yêu cầu QLNN về ANQG giai đoạn mới. Nhờ đó, kết quả đào tạo sinh viên chuyên ngành QLNN về ANQG đã đạt được những kết quả ban đầu đáng kích lệ.

Học viên chuyên ngành QLNN về ANQG thực tế học tập tại Bắc Ninh

         Học viên chuyên ngành QLNN về ANQG thực tế tại Công an phường Tràng Tiền

Học Viện An ninh nhân dân luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đào tạo sinh viên chuyên ngành QLNN về ANQG, thể hiện được tư duy nhạy bén, sáng tạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên Học viên trong việc nắm bắt xu thế, vươn lên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, trong đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về ANQG được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ xác định là một trong những giải pháp cơ bản, then chốt để đảm bảo vững chắc ANQG. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác đào tạo chuyên ngành QLNN về ANQG tại các cơ sở đào tạo trong CAND nói chung, tại Học viện ANND nói riêng phải được tăng cường nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ CAND hệ thống kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học, chuyên sâu, tư duy, tầm nhìn quản lý đúng đắn, thái độ, đạo đức chuẩn mực trong thực thi công vụ.

Những đòi hỏi trên vừa là yêu cầu thực tiễn, vừa là mục tiêu hướng tới để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành QLNN về ANQG tại Học viện ANND trong thời gian tới. Với những kết quả ban đầu đã đạt được qua đào tạo chuyên ngành QLNN về ANQG, với tư duy nhạy bén, linh hoạt trong việc nắm bắt, xác định mục tiêu, hướng đi trong công tác đào tạo của Học viện, công tác đào tạo chuyên ngành QLNN về ANQG thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, góp phần vào thành tích chung về đào tạo đại học, xứng đáng với truyền thống của Học viện An ninh nhân dân anh hùng./.

Nguyễn Thị Bích Mơ

Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa NV6 – Học viện ANND.


08:10 11/10/2019
1223

Tag:


BÌNH LUẬN