Khoa An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân, 50 năm đào tạo đại học

 

Cán bộ Khoa Nv7 – Học viện An ninh nhân dân

Tiền thân là một Tổ bộ môn, trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển với nhiều lần tách nhập, Khoa An ninh nội bộ đã vươn lên trở thành Khoa nghiệp vụ chuyên ngành có uy tín của Học viện An ninh nhân dân, Khoa đã có những đóng rất quan trọng vào sự nghiệp đào tạo đại học của Học viện.

Khoa đã chủ trì và tham gia xây dựng, đưa vào sử dụng 17 chương trình đào tạo đại học chính quy, 10 chương trình đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2. Chương trình đào tạo được thường xuyên bổ sung nội dung mới, cập nhật thực tiễn bảo vệ an ninh nội bộ. Đồng thời, Khoa đã tiến hành đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại, giảm thời lượng giảng lý thuyết, tăng thời lượng cho các hoạt động sau giảng, như: thảo luận, xemina, tổ chức câu lạc bộ nghiệp vụ, tọa đàm khoa học, đưa sinh viên đi học tập thực tế tại các mục tiêu trọng điểm. Phong trào dạy giỏi luôn được Khoa duy trì và trở thành hoạt động chuyên môn bắt buộc đối với tất cả các giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tại Hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp, các giảng viên Khoa An ninh nội bộ đã đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 01 giải Ba cấp Học viện; 01 giải Nhì cấp Bộ.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học được chú trọng đẩy mạnh, ngày càng nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Khoa đã tham gia nghiên cứu 08 đề tài khoa học cấp Nhà nước; chủ trì và tham gia nghiên cứu 18 đề tài khoa học cấp Bộ, 05 đề tài nhánh thuộc đề tài khoa học cấp Nhà nước, 25 đề tài cấp cơ sở; tham gia tổng kết nhiều chuyên đề nghiệp vụ, đề án về công tác Công an bảo vệ an ninh nội bộ. Khoa đã biên soạn và được Hội đồng khoa học của Học viện nghiệm thu, xuất bản 06 giáo trình, 08 tập bài giảng, 02 đề cương giáo trình, 29 sách chuyên khảo, tham khảo, 03 sách hướng dẫn học tập với gần 100 bài tập tình huống. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển lý luận bảo vệ an ninh nội bộ trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống lý luận nghiệp vụ an ninh Việt Nam.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong suốt 50 năm đào tạo đại học của Học viện An ninh nhân dân, Khoa An ninh nội bộ đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của Nhà nước, Bộ Công an và Học viện An ninh nhân dân, như: Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2016,... Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực  để Khoa An ninh nội bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, gắn chặt lý luận với thực tiễn của Ngành, nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý đào tạo theo chuyên ngành; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và bổ sung, phát triển lý luận đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ tại Học viện An ninh nhân dân trong tình hình mới./.

Khoa NV7 – Học viện An ninh nhân dân.


08:10 11/10/2019
1456

Tag:


BÌNH LUẬN