Thông báo tuyển sinh hệ liên thông

Thực hiện công tác tuyển sinh hệ liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đại học cấp bằng đại học thứ hai hình thức chính quy năm 2019, ngày 17/10/2019, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đã ký Thông báo số 7788/TB-T31-QLĐT về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển hệ liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đại học cấp bằng đại học thứ hai hình thức chính quy năm 2019 như sau:

Điểm tối thiếu từng môn trong các môn thi phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Phòng Quản lý đào tạo.


16:11 12/11/2019
2737

Tag:


BÌNH LUẬN