Học viên An ninh nhân dân tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Học viên An ninh nhân dân thông báo về việc tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Kỳ thi ngày 11/03/2020. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Học viện An ninh nhân dân.09:02 25/2/2020
3232

Tag:


BÌNH LUẬN