Đề án tổ chức thi Ngoại ngữ theo khung năng lục Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ

Thực hiện công văn số 5615/BGDĐT-QLCL ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện An ninh nhân (ANND) dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Học viện ANND đăng tải nội dung Đề án tổ chức thi Ngoại ngữ. Nội dung đề án như sau:
 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Học viện An ninh nhân dân.


09:02 27/2/2020
1852

Tag:


BÌNH LUẬN