Quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của các Học viện, trường CAND


00:04 24/4/2020
672

Tag:


BÌNH LUẬN