Tổ chức tốt Đại hội đảng cấp cơ sở trong Đảng bộ Công an Trung ương

 

 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 17/6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.  

Tại Hội nghị, sau phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Lê Quý Vương, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả chung của Đại hội Đảng cấp cơ sở trong Đảng bộ Công an Trung ương; báo cáo chuyên đề của Đảng ủy Cục Quản lý Xuất nhập cảnh; báo cáo của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Công an Trung ương... Báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong lực lượng Công an nhân dân sẽ là tiền đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung xây dựng thật tốt, chất lượng các văn kiện trình đại hội đảng bộ. Đồng chí khẳng định: Văn kiện đại hội, nhất là báo cáo chính trị quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển của đảng bộ, đơn vị mình trong 5 năm tới. 

Do đó báo cáo chính trị phải được nghiên cứu, xây dựng công phu, kỹ lưỡng, với những đánh giá chính xác, dự báo đúng tình hình, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phải đặt trong tổng thể sự phát triển của toàn lực lượng. Đặc biệt, cần tập trung phân tích thấu đáo những vấn đề đang nổi lên, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; kiên quyết chống mọi biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. 

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể và phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể, đơn vị, cá nhân. 

Tổ chức thật tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, để các văn kiện đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng bộ, đơn vị trong nhiệm kỳ.

Đồng thời, tổ chức thật tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội của Đảng bộ Công an Trung ương, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, để các văn kiện đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng bộ. Trong đó, cấp ủy cần định hướng, gợi mở những nội dung quan trọng, những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đồng thời dành nhiều thời gian cho thảo luận đại hội. 

Phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, không định kiến với những ý kiến phản biện khác với ý kiến của đa số, nhưng phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, luôn cảnh giác với âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống phá -Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ rõ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu chuẩn bị thật tốt nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhất thiết phải bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và thực hiện đúng quy trình theo Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương; giải quyết hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn. 

Cùng với đó xây dựng nội dung chương trình đại hội đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kịch bản điều hành đại hội khoa học, hợp lý, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn chủ tịch. 

Các đồng chí được cấp ủy giới thiệu để bầu vào đoàn chủ tịch cần chủ động nghiên cứu, nắm vững những quy định, hướng dẫn về tổ chức đại hội đảng, nhất là về quy chế bầu cử trong Đảng để điều hành đại hội đúng quy định, bảo đảm vừa mở rộng dân chủ, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương và các nguyên tắc của Đảng

Trích nguồn: Báo CAND online.


10:06 18/6/2020
484

Tag:


BÌNH LUẬN