Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Học viện An ninh nhân dân và triển khai thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện

 

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Học viện

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an về việc cơ cấu, tinh gọn tổ chức bộ máy. Vừa qua, Học viện ANND tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Học viện An ninh nhân dân và triển khai thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện. Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Ban biên tập đăng tin bài với nội dung sau:

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-BCA, ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện An ninh nhân dân. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Học viện An ninh nhân dân long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Học viện An ninh nhân dân. Theo đó, Tổ chức bộ máy của Học viện An ninh nhân dân tinh giản được 12 đầu mối. Đồng thời sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ các đơn vị hợp nhất.

 

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện chụp ảnh tại Lễ Công bố
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Học viện

Song song với việc tổ chức, sắp xếp theo mô hình mới. Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 6832/QĐ-BCA thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân. Đây là đơn vị có vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức, bộ máy của Học viện, có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Học viện theo quy định của Điều lệ Đảng; là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Học viện. Đồng thời Giám đốc Học viện An ninh nhân dân ký các Quyết định điều động 05 đồng chí đến nhận công tác và giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện.

 

Đ/c Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới của Học viện An ninh nhân dân và tại Lễ công bố thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện cùng với việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được công bố trong bối cảnh Học viện An ninh nhân dân đã bước vào năm học 2020 – 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng đề ra trước mắt: Việc sớm ổn định, kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên; tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn Học viện; đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị được phân công phụ trách, đặc biệt là các đơn vị có sự hợp nhất từ nhiều đơn vị để sớm ổn định tổ chức.

Hai là, yêu cầu từng đơn vị, từng cán bộ, đảng viên cần đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, đặt lợi ích tập thể lên trên, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình, tổ chức bộ máy mới.

Ba là, Trưởng các đơn vị cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên để yên tâm công tác. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bàn giao nhiệm vụ, cơ sở vật chất, tài liệu và những vấn đề khác có liên quan; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ còn tồn đọng; quan tâm làm tốt công tác cán bộ, đảm bảo hết sức chặt chẽ về mọi mặt quy trình, thủ tục.

Trong bài phát biểu tại Lễ công bố thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh:  “Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện phải làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Học viện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Mỗi cán của Cơ quan Ủy ban kiểm tra phải xác định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra những trọng trách nặng nề trên cương vị mới. Vì vậy, các đồng chí phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch, gương mẫu, liêm chính, chí công, vô tư. Để làm được điều đó hơn ai hết các đồng chí phải không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác”.

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng các đồng chí

trong Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện

Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Giám đốc Học viện khẳng định: “Với tầm vóc và vị thế mới, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Học viện An ninh nhân dân là rất nặng nề, song với sự nỗ lực phấn đấu bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, Học viện An ninh nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và truyền thống vẻ vang của Học viện An ninh nhân dân anh hùng”.

Phòng Tổ chức cán bộ.


10:09 01/9/2020
982

Tag:


BÌNH LUẬN