Trao bằng tốt nghiệp cho các tân sỹ quan An ninh khóa D48 và ngành ATTT khóa D47


11:10 02/10/2020
1173

Tag:


BÌNH LUẬN