Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

      Từ trung tuần tháng 1/2021, lực lượng Công an cả nước đã bước vào trạng thái "sẵn sàng mới" để bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng.


08:01 26/1/2021
247BÌNH LUẬN