Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

      Trong không khí phấn khởi, tự hào, sáng 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.


10:01 26/1/2021
183BÌNH LUẬN