Khoa An ninh nội bộ - Học viện An ninh nhân dân đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu nghiệp vụ với Phòng PA03 - Công an tỉnh Ninh Bình về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ.

      Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 15/02/2021 tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, Khoa An ninh nội bộ, Học viện An ninh nhân dân đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu nghiệp vụ với Phòng PA03, Công an tỉnh Ninh Bình về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ.


10:01 27/1/2021
532

Tag:


BÌNH LUẬN