Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng nghe báo cáo về công tác nhân sự

      Ngày 28/1 là ngày làm việc chính thức thứ tư của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội sẽ nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.


08:01 28/1/2021
119BÌNH LUẬN