Hôm nay (29/1), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục công tác nhân sự

      Các đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.


16:01 29/1/2021
640BÌNH LUẬN