Trung ương nhất trí cao với nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt

      Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội - những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước - với số phiếu tập trung cao.


15:03 09/3/2021
308

Tag:


BÌNH LUẬN