Điều kiện tham gia xét tuyển vào các trường CAND năm 2021

      Như Báo CAND đã thông tin, năm 2021, các trường CAND tuyển sinh đại học chính quy theo 3 phương thức. Trong đó, phương thức 1 và phương thức 3 áp dụng đối với tất cả các trường CAND, riêng phương thức 2, chỉ áp dụng đối với một số trường và một số chuyên ngành.


07:03 11/3/2021
6484BÌNH LUẬN