Học viện An ninh nhân dân tổ chức Cuộc thi “Sáng tác và tìm hiểu vể 75 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh nhân dân”

      Thực hiện Kế hoạch số 6555/KH-T01-VP ngày 11/11/2020 của Học viện ANND về tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Học viện (25/6/1946 – 25/6/2021), Học viện ANND tổ chức Cuộc thi “Sáng tác và tìm hiểu vể 75 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh nhân dân” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống Học viện đối với toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên trong nhà trường.


16:03 12/3/2021
9423BÌNH LUẬN