Tọa đàm khoa học “Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hoá của Học viện An ninh nhân dân”

      Thực hiện Kế hoạch số 1008/KH-T01-KTHI, ngày 16/3/2021, Học viện ANND tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hóa của Học viện An ninh nhân dân”. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Tọa đàm.

      Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, chuyên viên cao cấp, sĩ quan cấp tướng, trưởng các đơn vị thuộc Học viện và các chuyên gia, nhà khoa học trong ngành Công an.

Thượng tá Phan Anh Tuấn - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo phát biểu đề dẫn Tọa đàm

      Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Thượng tá Phan Anh Tuấn - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo trình bày sự cần thiết của việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hóa của Học viện, trong đó nhấn mạnh: “Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc xác định mục đích và kết quả cần đạt được trong hoạt động giáo dục, đào tạo trước mắt và lâu dài của cơ sở giáo dục đại học, giúp cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động đúng hướng, bố trí nguồn lực phù hợp, hoạt động có hiệu quả, bảo đảm mọi cá nhân, tập thể trong cơ sở giáo dục đều làm việc vì mục tiêu chung, tạo nên sự phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục trong dài hạn”. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Anh Tuấn cũng trình bày quá trình thực hiện và tổng hợp ý kiến góp ý của các nhà khoa học, Công an các đơn vị, địa phương để đưa ra dự thảo các nội dung trọng tâm.

      Tọa đàm đã tập trung thảo luận về tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hóa bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định hướng phát triển của Học viện. Tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều góp ý tâm huyết, chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học và trưởng các đơn vị.

Thiếu tướng Lê Minh Hùng chuyên viên cao cấp của Học viện phát biểu ý kiến tại Tọa đàm

Đại tá Hoàng Minh Tuấn Trưởng khoa NV3 trao đổi thảo luận tại Tọa đàm

      Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thiếu tướng, PGS, TS Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và trưởng các đơn vị. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đồng chí Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổng hợp để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, trình Giám đốc Học viện phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Thiếu tướng Trần Anh VũPhó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm

      Tọa đàm khoa học kết thúc thành công tốt đẹp, thống nhất nhận thức, cách tiếp cận nội dung cơ bản về tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị văn hóa phù hợp với bề dày truyền thống, vị thế của Học viện An ninh nhân dân và xu hướng phát triển của giáo dục đào tạo hiện nay.

Thiếu tướng Trần Anh VũPhó Giám đốc Học viện cùng các chuyên viên cao cấp, sĩ quan cấp tướng, chuyên gia, nhà khoa học, trưởng các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm.

Ban Biên tập.


08:03 18/3/2021
82

Tag:


BÌNH LUẬN