Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Điện ảnh Công an nhân dân xây dựng phim tài liệu về 75 năm truyền thống Học viện ANND

      Hướng tới ký niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2021), Học viện An ninh nhân dân đã có buổi làm việc với Điện ảnh CAND lựa chọn nội dung, xây dựng kịch bản cho phim tài liệu về Học viện An ninh nhân dân - 75 năm xây dựng và phát triển.


08:03 22/3/2021
11927BÌNH LUẬN