Những chiêu trò mới của Việt Tân

      Sau khi bị các cơ quan chức năng đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa nhiều kế hoạch phát triển lực lượng vào trong nước, “Việt Tân” đã chuyển hướng hoạt động bằng phương thức “diễn biến hòa bình”, “đấu tranh bất bạo động”, tiếp tục nuôi ảo vọng lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...


13:03 22/3/2021
280

Tag:


BÌNH LUẬN