Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước

      Xin giới thiệu nội dung Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày sáng 24-3, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.


16:03 24/3/2021
254

Tag:


BÌNH LUẬN