Quốc hội hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước

      (Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV do Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN trình bày)


08:03 25/3/2021
302

Tag:


BÌNH LUẬN