Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên

      Đồng chí Nguyễn Lam nhận trách nhiệm trước Đảng, trực tiếp lãnh đạo công tác thanh niên khi vẫn còn ở trong độ tuổi Đoàn. Tinh thần kiên trung và bề dày kinh nghiệm là cơ sở để Trung ương Đảng đặt lòng tin tưởng và giao trách nhiệm quan trọng cho đồng chí Bí thư trẻ tuổi. Nói về những thành tích, cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của người “thủ lĩnh” trẻ tuổi nhưng dày dạn bản lĩnh chính trị và có tầm trí tuệ sâu sắc Nguyễn Lam.


13:03 25/3/2021
960

Tag:


BÌNH LUẬN